ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
อ.108/60
นัดฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.109/60
นัดฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.120/60
นัดฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.20/60
นัดฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.23/60
นัดฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.77/60
นัดฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)