ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศ
 1. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา
 2. ประกาศคณะอุนกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในสาลแรงงานภาค ๙
 3. ตารางเปิดเผยราคากลางตกลงจ้างเหมาทำความสะอาด
 4. การปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป้นที่ปรึกษากฏหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
 5. การส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเส็กทรอนิกส์
 6. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
 7. ระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูลว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2561 ตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาฯ
 8. การจัดทำบัยชีรับจดแจ้งที่ปรึกษากฏหมายที่ศาลแต่งต้งซึ่งครบกำหนด 5 ปี
 9. การให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทืรอนิกส์ผ่านเครื่อง EDC
 10. การจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด