ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล จัดโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวตามหลักกฎหมายอิสลามแก่ประชาชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล จัดโครงการ  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวตามหลักกฎหมายอิสลามแก่ประชาชน


เอกสารแนบ